Cél:

Saját hatáskörben önállóan és felelősségteljesen dönteni tudó, teljesítményorientált munkatársak, akik képesek és akarnak is a vállalati célokkal azonosulni. Kooperatív csapatmunkások, akik aktívan hozzájárulnak a vállalati eredmény növeléséhez. Csak így érhető el, biztosítható a közös jövő a vállalatban.

3 fő szakmai súlypont segíti ezt:
HR-stratégiák, Vevők – ügyfelek menedzsmentje, vállalkozói/tulajdonosi szemlélet

HR-Komponens:

A munkatársak ismeretei, szakmai tudása (Know-how) a vállalat sikerességének igen lényeges faktora. A szimuláció során a résztvevők feladata az, hogy megfelelő munkatársakat nyerjenek meg a vállatukba, célirányosan fejlesszék, irányítsák és tartsák is meg őket!
A résztvevők felismerik az összefüggést a vevők, ügyfelek igényei és a vállalatuk munkatársai kvalifikációi, képzettsége között.
Könnyen felismerik, megtapasztalják, megértik a HR-döntéseknek a vállalati eredményre és az összvállalati fejlődésre gyakorolt kihatásait. (HR-stratégia)

A HR – vezetőknek vállalkozói/tulajdonosi szemlélettel kell gondolkodniuk – a vállalat vevőinek, ügyfeleinek érdekében is.

Ami a szimulációval megtanulható, felismerhető:

 • A HR-vezetést érintő kihívások.
 • HR – stratégiák kialakítása az összvállalati stratégiákhoz
 • A vállalati eredmény, vállalati siker növelése világos, közérthető HR – stratégia segítségével.
 • HR-döntések okai és hatásai közötti összefüggések.
 • Munkatársak belső motivációi, fejlődési/fejlesztési pontenciáljai
 • Munkatársak megszerzése és megtartása, ezek költségei.
 • Munkatársak kapacitásának tervezése és kompetenciáik fejlesztése.

A résztvevők megtanulják megítélni azt, hogy egy adott munkatárs mennyire illeszkedik az összvállalati stratégiához – az ő eddigi pályafutása és kvalifikációi alapján.

Ügyfél/vevő (Sales) Komponens

A szimuláció célja, hogy megrendeléseket szerezzünk! Ez úgy sikerül, hogy a vállalatok az ügyfeleik igényeihez igazodnak és megtanulják a változó helyzetekben rejlő lehetőségeket kiaknázni.

Az értékesítési vezetőknek vállalkozói/tulajdonosi szemlélettel kell gondolkodniuk – a vállalat vevőinek, ügyfeleinek érdekében is.

Ami a szimulációval megtanulható, felismerhető:

 • Fontos/kiemelt ügyfelek kezelésével kapcsolatos tapasztalatok
 • Ügyfelek/vevők valós igényei
 • Ügyfélszerzés és megtartás
 • Piaci részesedés
 • Mit is jelent az imázs és ismertség valójában?

Vállalkozói/tulajdonosi Komponens:

A szimuláció kezdetén a vezetői szerepeket (management team) kijelöljük, és egy vállalatot (általában a résztvevők által óhajtott ágazatban) alapítunk. Mindegyik résztvevő új identitást, azaz teljesen más beosztást kap, mint amiben a saját vállalatában van. Szerepek: Ügyvezető, Marketing vezető, Értékesítési vezető, Gazdasági vezető, HR/Adminisztráció vezetője.

Mindegyik vezetői szerephez konkrét feladatok, felelősségi területek és célkitűzések kapcsolódnak.

Az egyes gazdasági évek szimulációja (általában 3 gazdasági év) két – egy operatív és egy stratégiai – fázisban történik: mindegyik év során célok és az ezek megvalósításához szükséges stratégiák és intézkedések kerülnek meghatározásra, megvitatásra majd döntésre azért, hogy a kitűzött összvállalati célokat elérjük.

Ami a szimulációval megtanulható, felismerhető:

 • Vállalkozói/tulajdonosi döntések megértése és megvalósítása
 • Menedzsment módszerek alkalmazása a hatákonyságnövelés érdekében
 • Vevői megrendelések megvalósítása magas fedezet mellett
 • Konfliktusok, bonyolúlt szituációk / nyomás kezelése
 • Behatárolt / nem elegendő erőforrások kezelése
 • Szituatív vezetés
 • Folyamatok optimalizálása
 • Célok kitűzése és elfogadása, elfogadtatása (megegyezés)
 • A vállalat irányításához és ellenőrzéséhez szükséges eszközök megismerése
 • Csapatmunkába szerveződés, saját hatáskörben való döntéshozatal elsajátítása.