A Tapasztalati tanulás programok, pl. szimulációk karaktere

A megfelelően felépített tapasztalati tanulás programok hat jellemzővel rendelkeznek. E jellemzők megléte esetén valósulhatnak meg a módszer előnyei a hagyományos tantermi tanulással, tanítással szemben.

  1. Tapasztalatot generál: a program maradandó élményeket közvetít, élénk emlékként marad meg a résztvevők tudatában. A jól kezelt, körülhatárolt kockázati elemek (pl. önmaga kipróbálása más szakterület vezetőjeként, ismeretlen környezet „kalandélménye”) ezt a célt szolgálja.
  2. Dramatizál: a kiélezett helyzetek különleges fókuszt hoznak létre mind érzelmi, mind értelmi síkon, emlékezetessé teszik a tapasztalatot.
  3. Újdonság erejével hat: abban az értelemben, hogy senki nem nevezhető a helyzet szakértőjének. Ez elősegíti a szokásos hierarchikus rend felbomlását, kísérletezésre ösztönzi a résztvevőket, segít, hogy eddig ismeretlen területeket, működési mechanizmusokat és új megoldási lehetőségeket fedezzenek fel.
  4. Következetes: a viselkedésnek, döntéseknek következményei vannak, az eredményben is megnyilvánulnak (nem megfelelő tervezés esetén kifutnak az idővel, nem hatékony eszközkezelés miatt nincs elegendő erőforrás, likviditás, szakember, stb.)
  5. Metaforikus: olyan helyzeteket hoz létre, amelyek a munkahelyi élet egy-egy kihívását (együttműködés, stratégiaalkotás, konfliktuskezelés) helyezik a középpontba, olyan szituációkat generál, amelyek tartalmi és érzelmi töltöttségükben megfelelnek egy-egy, a munkahelyen is megtapasztalható állapotnak.

Transzferábilis, átváltható:

Egy tapasztalati tanulás program megfelelő felépítés és kivitelezés esetében előnyös az egyén, a csoport és a szervezet számára is, mert erősíti az önbizalmat, a kockázatvállalási készséget, javítja a kommunikációt és együttműködést, felszínre hozhat általános emberi értékeket, etikai megfontolásokat, amelyeket aztán szervezeti szinten is alkalmazni lehet.

A tapasztalati tanulás programok alkalmazása

A fent felsorolt előnyök nem jelentik azt, hogy a tapasztalati tanulás módszertana az egyedüli út a munkahelyi problémák megoldásában. Bizonyos esetekben azonban a leghatékonyabb tanulási módszernek bizonyulhat, főleg, ha attitűdváltásról, a perspektíva megváltoztatásáról van szó. Hasznos kiegészítője lehet különböző tréningprogramoknak akkor is, ha a probléma jelenléte ismert, de pontos természete rejtett, így a megoldás, a ”mit kellene másképp tennünk” nem világos.
Kiválóan alkalmazható elméleti tudás rögzítéséhez, például tapasztalattal nem rendelkező talentek vezetői készségfejlesztéséhez.

Ha az aktív kísérletezés elindul, csak a csapattól és a résztvevő egyénektől függ a végkimenetel tanulsága.

Talán ez a szabadság és egyedi, egyéni fejlődési lehetőség az, ami miatt napjaink túltréningezett, de mégis az alkalmazott kompetencia területén hiánnyal küszködő vezetői és középvezetői rétege (és az ő fejlődési igényeiket alakító, menedzselő megrendelők) számára egyre szimpatikusabb, elfogadottabb a tapasztalati tanulás módszere.

Letölthető pdf a metodológiáról itt érhető el.

A vállalatszimuláció metodikája “Learning business by doing business”

A menedzsment szimuláció egy olyan új innovatív képzési módszer, mely során a megoldandó problémák szisztematikusan képződnek és a csapat megtanulja kezelni őket. A heureka szimulációs modellje leképezi a vállalkozást és ennek releváns környezetét. A modell nem csak a vállalati elszámolásokat (pl. mérleg és eredménykimutatás formájában) tartalmazza, hanem azt a versenyhelyzetet is, amelyben a résztvevő csapatoknak helyt kell állniuk. A szimulációs periódusok során specifikus oktatási egységek segítségével valósul meg az elmélet és gyakorlat optimális összetétele.

A szimuláció biztosítja a résztvevők számára, hogy a “Learning business by doing business” (Tanuld az üzletet miközben csinálod) ill. „Learning by Experimenting” módszerrel tanuljanak. Több tényező motiválja a résztvevőket abban, hogy a szimulációban felvetődött ill. tudatosan gerjesztett problémákkal intenzíven foglalkozzanak: egyrészt a modell szituációs gyakorlatai nagyon közel állnak a gyakorlathoz, másrészt azok a csoportdinamikai folyamatok, amelyek a csapaton belül és a csapatok között zajlanak, támogatják a folyamatot. Ez a valóságközeli tanulási szituáció biztosítja azt, hogy a tanultak és a begyakorolt szituációk tartósan átkerüljenek a résztvevők mindennapi munkagyakorlatába.

A vállalatszimuláció lebonyolításával az a célunk, hogy a csapatokon belüli együttműködést és döntéshozatalokban fontos viselkedési formákat oktassuk, begyakoroltassuk. Ugyanakkor a valóságos helyzet komplexitásának leegyszerűsítésével és a döntések hatóidejének lerövidítésével a résztvevők közvetlenül konfrontálódnak döntéseik kihatásaival és hamar felismerik a vállalatgazdasági összefüggéseket, megtapasztalják az átfogó vállalkozói szemléletet. A csoportdinamikai folyamatok az ismeretek megszerzésére különösen pozitívan hatnak. A résztvevők begyakorolják, hogy akár időnyomás alatt és sokszor hiányos és/vagy egymásnak ellentmondó információk alapján csapatban ill. egyénileg is döntéseket hozzanak.

Az elméleti oktatási egységeket hozzáigazítjuk a célcsoport – a megrendelő vállalat illetőleg a résztvevők – tudásszintjéhez. A vállalatszimuláció kiválóan alkalmas még üzemgazdasági ismeretek elsajátítására a vállalaton belüli változási folyamatok támogatásaként is.