A vállalati szimulációs képzés metodikája a tapasztalati tanulás – “Learning business by doing business”

A szimuláció olyan új innovatív képzési módszer, mely során a megoldandó problémák szisztematikusan keletkeznek, alakulnak ki és a csapat megtanulja megoldani őket. A heureka szimulációs modellje leképezi a vállalkozást és ennek releváns környezetét. A modell nem csak a vállalati elszámolásokat (pl. mérleg és eredménykimutatás formájában) tartalmazza, hanem azt a versenyhelyzetet is, amelyben a résztvevő csapatoknak helyt kell állniuk. A szimulációspecifikus oktatási egységekkel biztosítja az elmélet és gyakorlat optimális összhangját.

A “Learning business by doing business” módszer motiválja a résztvevőket abban, hogy a szimulációban felvetődött problémákkal intenzíven foglalkozzanak: egyrészt a modell szituációs gyakorlatai nagyon közel állnak a valódi élet gyakorlatához, másrészt azok a csoportdinamikai folyamatok, amelyek a csapaton belül és a csapatok között zajlanak, támogatják a folyamatot. Ez a valóságközeli tanulási szituáció biztosítja azt, hogy a tanultak és a begyakorolt szituációk tartósan bekerüljenek a résztvevők mindennapi munkagyakorlatába.

A vállalati szimulációs képzés célja a csapatokon belüli együttműködés és döntéshozatalokban fontos viselkedési formák elsajátítása és begyakorlása. Ugyanakkor a valóságos helyzet komplexitásának leegyszerűsítésével és a döntések hatóidejének lerövidítésével a résztvevők közvetlenül konfrontálódnak döntéseik következményével és hamar felismerik a vállalatgazdasági összefüggéseket, megtapasztalják az átfogó vállalkozói szemléletet. A csoportdinamikai folyamatok az ismeretek megszerzésére különösen pozitívan hatnak. A résztvevők begyakorolják, hogy akár időnyomás alatt és gyakran hiányos és/vagy egymásnak ellentmondó információk alapján is közösen ill. egyénileg is döntéseket hozzanak.

Az elméleti oktatási egységeket hozzáigazítjuk a célcsoporthoz – a megrendelő vállalat illetve a résztvevők – tudásszintjéhez.

A szimulált “játékmező” egy vállalkozás azon elemeit képezi le – ágazattól függetlenül – amelyek a vevők/ügyfelek és a tőlük megszerezhető árbevétel megszerzéséhez, kontrolljához, a vállalat átfogó irányításához, az eredményesség eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek.